SJÄLVBÄRANDE TAK

SJÄLVBÄRANDE RUNDHUSTAK

Den bärande konstruktionen i taket påminner om en klassisk indian-tipi, men med mycket flackare vinkel. Takstockarna stöttar varandra och konstruktionen bygger på att varje takstock bär upp nästa i cirkeln. Den stora eken i mitten bär alltså inte upp någon vikt av taket utan står helt fritt och bär endast upp golvet på balkongen. Vi inspirerades tidigt av den här typen av tak och det är en stor anledning till att huset blev runt. Till taket kom vi överens om att det inte var fusk att hyra en lyftkran, så vi hyrde en lite smidig sak som lätt kunde lyfta upp takstockarna.

Rundhustak Lyftkran Rundhustak

På taket kommer det växa gräs, tätskicktet kommer vara en EPDM duk över de delar som är hus och takpapp över de delar som enbart är taköverhäng. Anledningen till det är att det finns många kronor att spara på att minimera EPDM duken och att taköverhänget är väldigt stort. Blir det läckage där kommer det dessutom att kunna upptäckas och åtgärdas direkt och de delarna är även betydligt större lutning på. En avvägning baserat på risk och kostnad alltså.

LÄRDOMAR SJÄLVBÄRANDE TAK

Rundhustak med skorsten

Färdigt tak inifrån med skorsten som snirklar sig utmed eken och ut genom det självbärande taket.Mer att läsa om halmhuset

Självbärande tak
Miljövänligt badrum
Planering & Bygglov
Isolera med halm
Puts
Konstruktion
Startsida för Halmhus